Vi har stiftet BAF for at gøre det nemt for dig at deltage i aktiviteter i bydelens nye hal, men vi har også stiftet BAF for at gøre det nemt for dig at stå for noget i bydelens nye hal.

Hvis du gerne vil bidrage til bydelens fællesskab, så kan du melde dig ind i BAF. Det koster 50 kroner om året. Her kan du melde dig:

https://bkaktiv.klub-modul.dk/default.aspx

Vores dejlige instruktører stiller op for jer og gør det frivilligt for at holde deltagerprisen så lav som muligt.

Lige nu har vi vedtaget et grundkontingent på 50 kr. om året. Det skal alle betale for at kunne tilmelde sig en aktivitet. På vores oversigt kan du se hvilke hold eller aktiviteter, du kan melde dig til. Nogle af dem koster noget og andre er gratis, når først du har betalt dit grundkontingent.

Hvis du har lyst til at være instruktør (og du bestemmer selv ambitionsniveauet), så må du meget gerne udfylde dette skema:

https://forms.gle/2c9NeRgPALC32bAe8

Hvis du har lyst til at være med, så hold dig ikke tilbage. Vi efterlyser frivillige og instruktører og ansvarlige til vores mange aktiviteter

BAFs formål:

At få flere til at kigge op, hilse på hinanden, smile og skabe sammenhold i Brændkjær.

At fremme aktiviteter indenfor både kultur, fritid og idræt til glæde for borgerne i Brændkjær så det lokale fællesskab styrkes gennem deltagelse i lokalsamfundet.

At understøtte medlemmerne i at afholde aktiviteterne selv, så flere tager del i udviklingen af Brændkjær og tager en demokratisk tørn.