Mandag d. 29. marts 2021 – kl. 19.00 indkaldes til ordinær generalforsamling   

 

  • Grundet coronasituationen og forsamlingsforbud vil generalforsamlingen foregå DIGITALT via ZOOM
  • Link til mødet vi være at finde på vores hjemmeside: www.brændkjær.dk

 

fra kl. 18.00, hvor der også vil forefindes en vejledning til brug af ZOOM

 

  • Eventuel skriftlig afstemning vil foregå digitalt

 

_______________________________________________________________________
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab, budget samt fastsættelse af kontingent
4. Indkomne forslag
5. Valg
6. Debat om fremtidig aktivitet
7. Eventuelt

 

  • Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen via formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen (formand, Bent Bruun, info@bbgruppen.com).
  • For at have stemmeret skal man have betalt kontingent for 2021. Medbring dokumentation i form af bank indbetalingskvittering eller MobilePay kvittering (gerne på telefonen).
  • Bestyrelseskonstituering foregår på et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

 

Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen, hvor vi glæder os til at fortælle om bestyrelsens arbejde og særligt om status og arbejdet med etableringen af Brændkjær Idræts- og Kulturhus.
 
På vegne af Brændkjærhallens Venners bestyrelse
Bent Bruun, formand – 21258808 – info@bbgruppen.com
 
Medlemskab – Brændkjærhallens Venner – 2021 – Har du husket at tegne NYT medlemskab?

Send 25 kr. via Mobile Pay til 65215 eller sæt pengene ind på vores bankkonto: Reg: 0759 Konto nr.: 3231224962
Husk at skrive navn, adresse og e-mail i beskeden, inden du overfører pengene, ellers vælger du at donere penge uden at blive medlem.

 
Vi glæder os til et spændende 2021 i Brændkjær

 

  • Brændkjær Byfest med masser af liv og kåring af årets Brændkjærbajer – ons. d. 2. – lør. d. 5. juni
  • Indvielse af Brændkjær Idræts- og Kulturhus – sandsynligvis september

 

 
HUSK – jo flere medlemmer des stærkere forening – derfor – også selvom du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen  forny dit medlemskab og inviter andre med som medlem. Tegn gerne medlemskab for alle i din familie.