Velkommen til generalforsamling i Brændkjærhallens Venner
 • Tirsdag d. 5. marts 2019 kl. 17.00
 • Sted: Brændkjærskolens festsal

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab, budget samt fastsættelse af kontingent
 4. Indkomne forslag
 5. Valg
 6. Debat om fremtidig aktivitet
 7. Eventuelt
 • Indkomne forslag skal være bestyrelsen via formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen (formand, Ole Pihl, op@km.dk)
 • For at have stemmeret skal man have betalt kontingent for 2019. Medbring dokumentation i form af bank indbetalingskvittering eller mobilpay kvittering (gerne på telefonen).

Medlemskab 2019:

 • Send 25 kr. via Mobile Pay til 65215 eller sæt pengene ind på vores bankkonto  Reg: 0759 Konto nr.: 3231224962
 • Husk at skrive navn, adresse og e-mail i beskeden, inden du overfører pengene – ellers vælger du at donere penge uden at blive medlem.

Vi glæder os til  at se dig til generalforsamlingen, hvor vi med et glad smil på læben vil fortælle om bestyrelsens arbejde med etableringen af Idræts- og Kulturhus Brændkjær, som vi går efter at stå klar sommeren 2020.

  …og … jo flere medlemmer des stærkere forening – derfor – også selvom du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen  forny dit medlemskab og inviter endnu flere med som medlemmer. Tegn gerne medlemskab for alle i din familie.

På bestyrelsens vegne
Ole Pihl, formand