Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
i Brændkjærhallens Venner på Zoom
Mandag d. 1. februar 2021 – kl. 17.00  
 • Grundet coronasituationen og forsamlingsforbud vil den ekstraordinære generalforsamlingen foregå DIGITALT via ZOOM
 • Link til mødet vi være at finde på vores hjemmeside: www.brændkjær.dk
fra kl. 16.00, hvor der også vil forefindes en vejledning til brug af ZOOM
 • Eventuel skriftlig afstemning vil foregå digitalt
_______________________________________________________________________
Hvorfor ekstraordinær generalforsamling
Den ekstraordinære generalforsamling er begrundet i to nødvendige vedtægtsændringer, som ikke kan vente. For at sikre gennemførsel af ordinær generalforsamling, som skal ske inden udgangen af marts 2021, (og hvis fysisk fremmøde ikke er muligt), skal vi have tilføjet en vedtægtsændring (pkt. 3a). Kolding Kommune har krævet en tilføjelse til vedtægterne, for at vi kan leje grunden til hallen (pkt 3b). Denne lejekontrakt er en betingelse for finansieringen af Brændkjær Idræts- og Kulturhus.
Dagsorden
 • 1) Valg af dirigent.
 • 2) Orientering fra bestyrelsen ved formanden.
 • a) Kort status på arbejdet med Brændkjær Idræts- og Kulturhus.
 • b) Baggrund for vedtægtsændringerne.
 • 3) Forslag til vedtægtsændringer: nuværende vedtægter forefindes på www.brændkjær.dk
 • a) Tilføjelse til § 4 Generalforsamling:
”Stk. 8 Digital generalforsamling
8.1     Bestyrelsen kan i helt særlige tilfælde beslutte at generalforsamlingen afholdes helt eller delvist digitalt. Dette skal fremgå af indkaldelsen, som også skal indeholde tydelig vejledning for digital deltagelse.”
 • Eventuel skriftlig afstemning vil foregå digitalt.
 • b) Tilføjelse til § 7 Vedtægtsændringer:
”Stk. 3 Vedtægterne kan ikke ændres uden Kolding Kommunes samtykke.”
 • 4) Eventuelt.
For at have stemmeret skal man have betalt kontingent for 2021. Dokumentation i form af bankindbetalingskvittering eller MobilePay kvittering skal kunne fremvises.
På vegne af Brændkjærhallens Venners bestyrelse
Ole Pihl, formand – 20651653 – op@km.dk
Vi glæder os til et spændende 2021 i Brændkjær
 • Ordinær generalforsamling – ultimo marts
 • Brændkjær Byfest med masser af liv og kåring af årets Brændkjærbajer – sandsynligvis juni
 • Indvielse af Brændkjær Idræts- og Kulturhus – sandsynligvis september
HUSK – jo flere medlemmer des stærkere forening – derfor – også selvom du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen forny dit medlemskab oginviter andre med som medlem. Tegn gerne medlemskab for alle i din familie.

Medlemskab – Brændkjærhallens Venner – 2021 – Har du husket at tegne NYT medlemskab?

Send 25 kr. via Mobile Pay til 65215 eller sæt pengene ind på vores bankkonto: Reg: 0759 Konto nr.: 3231224962

Husk at skrive navn, adresse og e-mail i beskeden, inden du overfører pengene, ellers vælger du at donere penge uden at blive medlem.