Indkaldelse til generalforsamling

i Brændkjærhallens Venner

 Mandag d. 21. marts 2022 – kl. 19.00
Sted: Brændkjær Idræts- og Kulturhus

Velkommen til generalforsamling 

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab, budget samt fastsættelse af kontingent
  4. Indkomne forslag
  5. Valg
  6. Debat om fremtidig aktivitet
  7. Eventuelt

 

  • Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen via formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen (formand, Ole Pihl, op@km.dk).
  • For at have stemmeret skal man have betalt kontingent for 2022. Medbring dokumentation i form af bank indbetalingskvittering eller MobilePay kvittering (gerne på telefonen).
  • Bestyrelseskonstituering foregår på et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

 

Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingenhvor vi vil fortælle om bestyrelsens arbejde med etableringen af og driften af Brændkjær Idræts- og Kulturhus.

 

HUSK – jo flere medlemmer des stærkere forening – derfor – også selvom du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen – forny dit medlemskab og inviter endnu flere med som medlemmer. Tegn gerne medlemskab for alle i din familie.

På bestyrelsens vegne
Ole Pihl, formand – 20651653 – op@km.dk


Medlemskab
Brændkjærhallens Venner
2022

Har du husket at tegne NYT medlemskab?
Et nyt medlemsskabssystem er undervejs, men indtil da 😊

•       Send 25 kr. via MobilePay til 65215 eller sæt pengene ind på vores bankkonto: Reg: 0759 Konto nr.: 3232938969

•       Husk at angive navn, mail og mobil nr. i beskeden inden du overfører pengene