Bliv medlem af Brændkjærhallens Venner – TEST

Brændkjærhallens Venner

 

Foreningen ”Brændkjærhallens venner” blev oprettet ultimo 2017 med formålet at få bygget en Brændkjærhal, som et lokalt idræts- og kulturhus. Vi ønsker at skabe et socialt aktivitetshus med halfaciliteter tilknyttet. Huset skal være fællesskabsfremmende og indeholde faciliteter, der kan rumme og skabe grobund for, at mennesker mødes i alle aldre. Brændkjærhallen skal derfor kunne facilitere et socialt samlingssted med torvemiljø og stemningfylde – et moderne forsamlingshus og en fællesskabsfabrik. Man kan her på på brændkjær.dk følge med i arbejdet. Brændkjærhallen skal være forankret i lokalområdet Brændkjær – derfor….


Bliv medlem af Brændkjærhallens Venner, det koster kun kr. 25,- om året 

 

Brændkjærhallens Venner har også det formål at medvirke udviklingen af en Brændkjæridentitet.
Derfor har vi oprettet Brændkjær.dk som fælles lokal platform for aktiviteter i Brændkjær.

Byfesten med alle dets aktører er et godt eksempel på det stærke lokale engagement der er i Brændkjær. Det glæder vi os over og er naturligvis også glad for de penge byfesten vil kunne genere til en Brændkjærhal.

Vi arbejder pt. med at lave tegninger af en hal på baggrund af et større visions- og værdiarbejde. Tegningerne skal danne baggrund for et lokalplansarbejde. Kommunen har sat 5 mill. kr af til et halprojekt i Brændkjær, hvilket er vores udgangspunkt og vi er godt igang med fundraising – takket være mange lokale ildsjæle.

Vedtægter: Vedtægter for foreningen Brændkjærhallens Venner – 1. februar 2021

På vegne af Brændkjærhallens Venner

Formand, Ole Pihl