Mandag den 8. november åbnede vores allesammens nye hal med flotte taler, sang, dans og snoreklip. Herunder kan du se og høre borgmester Jørn Pedersens tale lige før snoren blev klippet.

Du kan også læse formand Bent Bruuns tale og skoleleder Catharina Christoffersens tale. Derudover talte også formand Fritids- og Idrætsudvalget Søren Rasmussen og formand for Kulturudvalget Jesper Elkjær. Fotos er taget af Jimmi Tofthøj, som også har lavet logoer til både Brændkjærhallens Venner, Brændkjær Byfest og Brændkjær Aktivitetsforening.

Hallen er allerede taget i brug af både skole og bydelens nye foreninger.

Tale ved Bent Bruun, formand for Brændkjærhallens Venner:

Dejligt at se så mange og velkommen til indvielse af Brændkjær Idræts og Kulturhus i dag.

Vi har været på en fantastisk rejse som jeg gerne vil dele med jer, i 2016 fik Carsten Borch den gode ide at lave en konkurrence om at bage det bedste brød i Brændkjær , herefter kom Ole Pihl til og nu udviklede projektet sig til at omfatte en by fest – en Brændkjær bajer og efterfølgende voksede sammenholdet og ønskerne  – ret hurtigt kom det gamle ønske om en hal ved skolen –  som jo er byens eneste elite idræts skole op igen og nu blev Foreningen Brændkjærhallens Venner etableret med en bestyrelse hvor jeg var så heldig at komme med, –  vi gik fra ønske til handling – så fra 2017 og frem til i dag er det lykkes bestyrelsen at få dette fantastisk nye samlingspunkt i Brændkjær op at stå, –  det sidste skud på stammen i Brændkjær er BAF der er paraply for alle de nye små foreninger der skal fylde hallen og huset.

Dette har kun kunnet lykkes grundet nogle visionære og modige politikere som både kunne og turde se ideen i projektet og bevilge de penge der skulle til og det er da også med stor glæde at vi kan melde ud at søgningen til huset har været kolossal fra starten, hallen er stort set udlejet alle hverdage og øvrige lokaler er ved at blive fyldt bl. a. med dagplejere – ældre med stole gymnastik og yoga samt private henvendelser der går fire år frem,  så beslutningen var helt rigtig  –  tak for det.

Vi har også mødt en meget stor opbakning og støtte hos Brændkjærskole og skolens børn der var de første der løb penge ind til hallen, de kommunale embedsmænd og kvinder der alle uden undtagelse altid har været parat med hjælp og rådgivning –  især Fritids og Idrætsforvaltningen med Kurt Smidt og hans stab har været en kæmpe opbakning og støtte for os.

Men uden midler virker tingene ikke så derfor også stor tak for samarbejde til Middelfart Sparekasse og Nykredit som fra starten har troet på projektet med de nødvendige midler og hjulpet os godt på vej med rådgivning og sparring og nu til sidst i mål.

Også en stor tak til vores fantastiske byggerådgiver Torben Lorentzen fra Tegnestuen Mejeriet  – du har udjævnet de mange bump på vejen i hele processen og støttet vores byggegruppe – Niels Danielsen, Ole Pihl og mig, så vi hele tiden kom videre med de bedste beslutninger.

Tak til Dansk Halbyggeri, Strøh Teknik Partner, samtlige håndværkere – samarbejdspartnere og leverandører.

Tak til vore sponsorere her skal nævnes: Sydbank – Middelfart Sparekasse – Presenco – Nordea Fonden – Skousen Hvidevarer – Erhvervsklubben Kolding Handel og Håndværk/Varelotteriet – Sparekassen Kolding Fond – Strøh Teknik Partner – Easy Food- Liva Stormarked-Kaj-D Fonden

Sidst men ikke mindst tak til bestyrelsen i Brændkjærhallens Venner, vi har sammen løftet ikke alene dette fantastiske hus, men givet hele Brændkjær et samlingssted for alle aldre lige fra små børn i dagpleje til ældre med stole gymnastik og fællesspisning mange år ud i fremtiden, så lad mig slutte med et kæmpe tillykke til Brændkjær og et trefoldigt leve for huset må blive til gavn og glæde for alle aldre.

08.11.21 Bent Bruun Formand.

Tale ved skoleleder Catharina Christoffersen:

Indvielse af Brændkjær Idræts- og Kulturhus

Mandag d. 8. november 2021

Hvor er det vildt, at vi endelig står her med Brændkjær Idræts- og Kulturhus. Endelig har vi fået et sted, hvor hele Brændkjærskolen kan samles. Det har jeg virkelig glædet mig til, for det er nu noget ganske særligt at kunne samle en hel skole.

Måske kommer vi til at kalde det for ”Hallen” i daglig tale, men det gør det nu ikke mindre fantastisk. I dag er en festdag for os alle!

Jeg vil starte min tale med at bede jer alle kigge rundt i det lokale, I sidder i. Være helt stille og bare bruge et øjeblik hvor I indånder den særlige stemning, der er i sådan et nyt byggeri. Og det her er ikke et hvilket som helst byggeri – det er jeres, vores, Brændkjærs helt eget Idræts- og Kulturhus. Det fysiske tegn på den ”Brændkjærånd”, vi så tit taler om.

I mere end 20 år er der blevet arbejdet på at få en hal til Brændkjær med beliggenhed på skolens grund. Min forgænger Niels Erik Danielsen har som mange andre været utrættelige i indsatsen, og selv når det så sortest ud, er der blevet kæmpet videre. I hver eneste tale til afgangseleverne siden 2003 har Niels nævnt behovet for en hal ved skolen, og den tradition har jeg kunnet fortsætte. Dog heldigvis med lidt bedre udsigter, da processen i de senere år for alvor har taget fart. Til sommerens dimission i år kunne jeg inde fra skolens atriumgård for første gang pege over mod byggeriet og sige, at lige om lidt står den klar, hallen – og for første gang blev der ikke stillet spørgsmål til, om det nu også ville komme til at ske i virkeligheden.

Til dimissionen fulgte jeg mine ord om hallen op med at sige noget om fællesskab og samarbejde og det at løfte i flok, og jeg synes, at det er overordentlig vigtigt, at I kære elever (og selvfølgelig også alle andre) forstår, at der her er tale om et ”fællesskabsprojekt”. Brændkjær Idræts- og Kulturhus er meget meget mere end en hal. Den står her nu, fordi en hel masse Brændkjærborgere i fællesskab har lagt sjæl og hjerteblod – og uendelig mange timers hårdt arbejde i at få et sted, der er deres og jeres. Et sted at mødes, dyrke sport, være sammen på kryds og tværs uanset alder, køn og baggrund.

I begyndelsen af processen stod der i projektbeskrivelsen, at vi skal bygge en ”Fællesskabsfabrik”, og det ord dækker på bedste vis mine tanker om det her hus.

I har alle været og er den del af det fællesskab, der har gjort den her hal mulig. For godt 4 år siden, lige før jeg startede på Brændkjærskolen, klippede jeg en artikel ud af avisen. Den handler om rigtig mange af jer, og om at I løb penge ind til hallen. Og måske har jeres forældre købt årets Brændkjærbajer, og måske har I deltaget i aktiviteter under byfesten. Nogle af jer har for nylig malet kæphestespring, og flere af jer er måske allerede meldt til nogle af de mange ting, der kommer til at foregå her om eftermiddagen. Der har været et utal af arrangementer, der alle har haft til formål, at støtte op om hele Brændkjærs nye fællesskabssted.

Alt sammen bidrager og har bidraget til vores fælles hal og det liv, der fremover skal leves her.

Jeg ønsker mig, at I alle vil tage et mentalt billede af hallen – Det er sådan et billede inde i hovedet, og ind i mellem tage det frem, når I står over for opgaver og udfordringer, der kan være svære at løse. Jeg ønsker mig, at I vil bruge det til at minde jer selv om, at det næsten umulige kan blive muligt i kraft af fællesskabet.

Om lidt når borgmesteren sammen med Marius fra 1.b og Laura V fra 9.c har klippet snoren, og Brændkjær Idræts- og Kulturhus for alvor er åbnet, vil elever fra 4., 5. og 6. klasse danse en ”Brændkjærdans” for os, og bagefter synger vi i fællesskab Jette Daugaards smukke ”Brændkjærsang”.

I dag får Brændkjærånden for alvor lov til at leve, og måske kan man næsten sige, at den med Brændkjær Idræts- og Kulturhus har fået sit eget hjem.

Tillykke til os alle!
Lad os sammen råbe et stort Hurra for Brændkjær Idræts- og Kulturhus…